•    info@osscan.nl
 •    0611339955
 • Actie voorwaarden

  1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Osscan Rijschool georganiseerde Vrienden Actie.

  2. De actie bestaat uit een gratis rijles of een eenmalige vergoeding van € 25,- en is van toepassing indien is voldaan aan onderstaande voorwaarden.

  3. De actie is bestemd voor bestaande leerlingen die ervoor zorgen dat een les overeenkomst wordt aangegaan met een nieuwe leerling.

  4. De les overeenkomst moet minstens bestaan uit Lespakket 1 en is niet geldig in combinatie met vervolg pakketten of het afname van losse rijlessen.

  5. De actie is niet te combineren met andere acties.

  6. Uitbetaling door Osscan Rijschool van de cash back vindt plaats binnen 5 werkdagen na het tekenen van de les overeenkomst met de nieuwe leerling en de bedenktijd van 14 kalenderdagen is verstreken. Het bedrag wordt overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer.

  7. In alle gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Osscan Rijschool.

  8. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de actievoorwaarden door Osscan Rijschool is bindend.

  9. In voorkomende gevallen heeft Osscan Rijschool het recht om deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of alle activiteiten m.b.t. de actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. In deze gevallen kan geen aanspraak op enige vergoeding worden gemaakt.

  You might wonder how college students could get assistance to write essays. There are numerous resources available that will help you regardless of whether you have to write an essay in a particular class or you are https://theseeker.ca/2021/11/what-paper-writing-service-do-students-choose-in-2021-independent-research/ struggling to grasp the topic. Many students don’t have the required writing skills to craft a persuasive article that stands out all the other. Here are some guidelines to assist you in finding an expert to assist you:

  Existing User?

  Lost your password?